Be content

  • Hebrews 13:5-6 "Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.” So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”"
 
It is so easy to always long for more, to never be fully satisfied with what we have. To think that we will be satisfied when we will get that next thing that we long for. But this world just doesn't have what it takes to fully satisfy us.
 
Just take a look att the celebrities, they have everything we could wish for! They have the money, the fame and the relationships. But do they really seem more happy? Why are they killing themselves then? Or taking drugs? Is  that the life we long for??
 
The only true satisfaction comes from God, he is the only one who can give us that feeling of true satisfaction! But even though I know that, it is so easy to be influenceed by the world and seek those things again. But God says in Luke chapter 12 that he knows what we need and he will gladly give it to us when we seek him!
 

Challenge of the week
  • Try to focus on the things you have and be thankful for them!

 

  • Hebreebrevet 13:5-6 "Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: "Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig". Därför kan vi frimodigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? ""
 
Det är lätt att alltid längtar efter mer, att aldrig vara helt nöjd med vad vi har. Vi tror att vi kommer vara nöjda när vi väl får den där speciella saken som vi längtar efter. Men den här världen har inte vad som krävs för att tillfredställa oss.
 
Kolla bara på alla kändisar, de har allt vi kan drömma om! De har pengar, berömmelse och relationer. Men verkar de verkligen lyckligare? Varför tar de självmord ? Eller droger? Är det livet vi längtar efter??

Den enda sanna tillfredsställelsen kommer från Gud, han är den enda som kan ge oss den där känslan av äkta tillfredsställelse! Men även om jag vet det så är det så lätt att bli påverkad av världen och söka dessa saker igen. Men Gud säger i Lukas kapitel 12 att han vet vad vi behöver och han kommer gladeligen ge det till oss när vi söker honom!
#1 - - Goose:

Grymt bra! Viktig påminnelse i konsumtionens vardag, speciellt inför julen!!

Svar: Tack Gustav! Kul att du läser! :D
Julia Linnea