Watch your mouth!

  • Lukasevangeliet 6:45 "Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen."
  • Jakobsbrevet 4:11 "Kritisera inte och tala inte illa om varandra, kära bröder."
  • 2 Timotheosbrevet 2:16 "Håll dig undan från alla dumma debatter. De som håller på med sådant kommer allt längre bort från Gud."
  • Filipperbrevet 2:14 "Gör allt utan att klaga och tveka"
Tal har stor makt, både att bygga upp människor och bryta ner dem. Men Bibeln lär att vi bara ska använda det för att bygga upp. Vilket är lättare sagt än gjort (tack gode Gud för nåden!). För jag säger ibland dåliga saker om människor, och jag klagar ofta. Det är lätt att tro att det bara är tomt prat som egentligen inte spelar någon roll, men Jesus säger att det vi säger kommer från hjärtat. Och det är hjärtat som räknas, eller hur?
 
Vi ska bygga upp varandra och uppmuntra varandra! Och vi ska vara tacksamma för det vi har!
 

Veckans utmaning
Gör ditt bästa för att inte klaga eller snacka skit om folk!
 


  • Luke 6:45 "What you say flows from what is in your heart."
  • James 4:11 "Don’t speak evil against each other, dear brothers and sisters"
  • 2 Timothy 2:16 "Avoid worthless, foolish talk that only leads to more godless behavior."
  • Philippans 2:14 "Do everything without complaining and arguing"
 
Speech has great power, both to build people up and to ruin them. But the Bible teaches that we only should use it for buliding others up. Which is easier said than done (thank God for grace!). Because I somtimes say bad things about people, and I often complain. It is easy to think that it's just empty talk that doesn't really matter but Jesus says that what we say comes from the heart. And it's the heart that matters, right?
 
We are to build each other up and encourage one another! And we are to be thankful for what we have!
 

Challenge of the week
Do your best not to complain or gossip!
#1 - - Matilda:

Bra skrivit! Ja nog ska man va försiktig det är lätt att säga helt fel ibland åt våra nära o kära. Viktigt nog att tänka igenom en eller två gånger innan man talar. Keep up the good writing ;)

Svar: Tack Matilda! :)
Julia Linnea