Abroad

  • Första petrusbrevet 2:16 "Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud."
Wiohooo! Nu har vi bokat en flygbiljett till xxxxxx! Jag kommer berätta vart snart, lovar!