Who are you to judge?

 • Romans 2:1 "Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things."
 • Romans 14:4 "Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for the Lord is able to make him stand."
 • Matthew 7:1-2Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you."
 
Oh man, this is so hard. I hate it but I keep judging people & it is WRONG! Who am I to pass judgement to another? What right do I have? Because I'm so freaking perfect? Yeah right. I am a sinner & I have no what so ever right to judge anyone else! Only God has the right to judge, because he is God & he is perfect!
 
We have the exact same value, ALL uf us. No matter what we DO, we have the same value in God's eyes. He created us exactly as he wanted us to be & all peolpe are different & unique. Which is a really good thing!
 

-Challenge of the week-
 1. If you realize that you are judging someone,
  why not walk up to them & say something nice insted!

   
  "For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things."
   

 • Romarbrevet 2:1 "Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt."
 •  Romarbrevet 14:4 "Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt."
 • Matteusevangeliet 7:1-2 "Jesus fortsatte: Döm inte andra, så blir ni själva inte dömda, för Gud kommer att behandla er som ni behandlar andra. Den måttsock ni använder då ni dömer andra, den kommer Gud att använda när han dömer er."
 
Alltså hjälp, detta är så svårt. Jag hatar det, men jag fortsätter att döma människor och det är FEL! Vem är jag att döma en annan? Vad har jag för rätt? Eftersom jag är så himla perfekt? Yeah right. Jag är en syndare och jag har ingen som helst rätt att döma någon annan! Bara Gud har rätt att döma, eftersom han är Gud och han är perfekt!

Vi har exakt samma värde, varenda en av oss. Oavsett vad vi gör, så har vi samma värde i Guds ögon. Han skapade oss precis som han ville att vi skulle vara och alla människor är olika och unika. Vilket är en riktigt bra sak!

 

-Veckans utmaning-
 1. Om du inser att du dömer någon annan,
  varför inte gå upp till personen & säga något uppmuntrande istället!
 
#1 - - ellenlundis:

Yey! Roligt att du har börjat att blogga igen. :)
Jätte bra skrivet!