We are losing something

De senaste dagarna har det varit väldigt fint väder här så jag har gått på upptäcktsfärd kring min nya lägenhet. Jag har börjat ta för vana att sätta mig på en parkbänk på något fint ställe och bara vara eller ibland be. Något  jag dock har märkt är att folk tittar lite konstigt på mig, som att de försöker lista ut vad jag håller på med egentligen. Där sitter jag på en bänk och bara tittar ut, utan en mobil i handen eller musik i öronen. Konstig tjej alltså. Normala människor gör visst inte sådant.
  • Psaltaren 62:2 "Bara hos Gud har min själ sin ro,från honom kommer min frälsning."
Jag tror vi har glömt värdet av att bara sitta och vara. Vårt samhälle säger oss att vi ska vara effektiva, jämt. Oavsett om det kommer till jobbet, städning, barnens aktiviteter eller vad som helst. Ju mer man hinner desto mer lyckad är man. Visst, klart att det är toppen att vara effektiv men vi får inte glömma att vi faktiskt måste vila emellanåt också, man kan inte vara effektiv hela tiden.
  • Matteus 11:28-30 "Kom till mig, alla ni som arbetaroch är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt."
För några månader sedan åkte jag på en retreat i två dygn mitt ute i ingenstans. Vi skulle vara helt utan elektronik och inte prata på två dygn. Det var fruktansvärt plågsamt det första dygnet, jag hatade det och ville bara åka hem. Men sen hände något och jag började uppskatta de där tysta promenaderna i skogen, utan en mobil som ständigt pockade på min uppmärksamhet. Jag började höra mer av Gud när jag inte ständigt var distraherad. Vi behöver varva ner ibland och bara andas och vara i Guds närvaro.
 

Veckans utmaning
  • Stäng av mobilen i en timme och gå på en ostörd promenad eller sätt dig ner på något fint ställe. Bara var eller be!

 -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
Some pictures from Josh & Briannas wonderful wedding in Birmingham, AL!

 
The weather has been really nice here the past feew days so I've gone discovering the area around my new apartment. I have begun to just sit down on a park bench in some park and just be, or sometimes pray. Something I've noticed however, is that people give me weird looks, like they are trying to figure out what I'm doing. There I am, just sitting on a bench, without a mobile in my hand, or music in my ears. What a strange girl. Normal people obviously don't do that.
  • Psalm 62:1 My soul finds rest in God alone; my salvation comes from him.”
I think we have forgotten the value of to just sit down and be. Society tells us that we must be effective, all the time. Whether it's going to work, cleaning, children's activities, or whatever. The more you do, the more successful you are. Sure, of course it's great to be effective but we must not forget that we have to rest sometimes too, you can't be effective all the time.
  • Matthew 11:28-30 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.”
A few months ago I went on a retreat for two days in the middle of nowhere. We were supposed to put away all electronics and not speak for two days. It was terribly painful the first days, I hated it and wanted to go home. But then something happened and I began to appreciate those quiet walks in the woods, without a mobile that constantly insisted on my attention. I began to hear more of God when I wasn't constantly distracted. We need to unwind sometimes and just breathe and be in God's presence.
 

Challenge of the week
  • Shut off your phone for one hour and go for a walk somewhere nice or sit down in a nice place. Just be or pray!

 -If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤