Don't you judge me! (Or any one else..)

Matteusevangeliet 7:1-2 "Jesus fortsatte: Döm inte andra, så blir ni själva inte dömda, för Gud kommer att behandla er som ni behandlar andra. Den måttsock ni använder då ni dömer andra, den kommer Gud att använda när han dömer er." I fredags när jag och Daniel förberedde inför ungdomssamlingen så ...
Visa fler inlägg