To hear his voice

  • Psaltaren 62:6-7 "Bara hos Gud har du din ro, min själ, från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla."
  • Johannesevangeliet 10:27 "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig."
  • Johannesevangeliet 14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er."
Relationen med Gud ska ju inte vara en monolog utan en dialog, för det är ju just det som utmärker en relation, att man faktiskt pratar med varandra! Det är ingen riktig relation om det bara är den ena parten som pratar och den andra sitter helt tyst livet ut. Därför kan vi som kristna höra Guds röst, just för att det ska vara en relation!
 
Men att höra Gud tala är ofta ganska svårt för de flesta eftersom det oftast sker genom den Heliga Anden och inte genom en fysiskt hörbar röst som talar från himlen. Det handlar snarare om tankar och viskningar inifrån som kommer när man ber. Så att lära sig vad som är Guds röst och en egen är inte alltid det lättaste, även om man faktiskt ofta förstår när det är Gud man hör och inte en själv.
 
Idag hörde jag faktiskt Guds röst för första gången på flera månader och jag hade nästan glömt hur häftigt det är! Varför hörde jag honom idag? För att jag för första gången på länge faktiskt lyssnade. En annan sak som jag har märkt påverkar, i alla fall för mig, är att ställa konkreta frågor till Gud. Tex "Vem vill du att jag ska be för idag?" eller "Är jag på rätt spår i livet?" eller "Vad är nästa steg för oss just nu?" eller "Vad vill du att jag säger till den personen?". Gud är också sällan den som ger oss planering på lång sikt, mest troligt för att han vill att vi ska komma till honom ofta för att veta vad nästa steg är.
 

Veckans utmaning
Ställ frågor till Gud OCH ta dig tiden att lyssna på hans svar!

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤


  • Psalm 62:5-6 "For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from him. He only is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be shaken."
  • John 10:27 "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me."
  • John 14:26 "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you."
The relationship with God is not supposed to be a monologue but a dialogue, since that is precisely what distinguishes a relationship, that you are talking to each other! There is no real relationship if there is only one party that is talking and the other sits silent. Therefore, as Christians, we are able to hear the voice of God, because it's suposed to be a relationship!

But to hear God speak is often quite difficult for most people since it usually happens through the Holy Spirit and not through an audible voice that speaks from heaven. It is rather through thoughts and whispers from within that appears when you pray. How to discern God's voice from your own is not always easy, but you can often understand when it is God who speaks and not yourself.

Today I actually heard the voice of God for the first time in several months and I had almost forgotten how awesome it is! Why did I hear him today? Because I listened for the first time in a long time. Another thing I have noticed that has an impact, in any case for me, is to ask specific questions to God. For example "Who do you want me to pray for today?" or "Am I on the right track in life?" or "What is the next step for us right now?" or "What do you want me to say to that person?". God also rarely gives us long-term planning, most likely because he wants us to come to Him often to know what the next step is.
 

Challenge of the week
Ask questions to God AND wait for Him to answer!

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤

#1 - - Sara:

Hej! Jag googlade runt lite och hamnade på din blogg, läste att du gjort SBS på ywam sunshine coast :) det är nämligen så att jag själv funderat på att göra en Dts där, tänkte därför bara fråga om det är något du rekommenderar? Är det ett bra ställ?:) kram

Svar: Hej Sara! Vad kul att du hittade min blogg!YWAM Sunshine Coast är en fantastisk bas! Jag hade lätt velat göra min DTS där! En kompis syrra är där just nu och avslutar sin DTS ganska snart. Vad jag har hört är hon sjukt nöjd! Så Sunny Coast kan jag ABSOLUT rekommendera! :)
Kram Julia
Julia Linnea