Genesis

Förra veckan så avslutade vi Nya testamentet och nu är det dags för Gamla Testamentet! Jag har försökt att läsa det innan, men jag har inte riktigt fått ut något av det eftersom det är så annorlunda från NT och för att jag inte vet något om judisk kultur. Men det är på väg att förändras!
 
Jag har precis avslutat 1 Mosebok och allt har förändrats! Hela boken pekar ständigt till Guds trofasthet och kärlek för sitt folk! För de misslyckas ständigt, men Gud bryter aldrig sina löften! Och 1 Mosebok visade mig så mycket om Guds hjärta för sitt folk och att hans önskan för dem är att de ska lyda honom, för han vet vad som är bäst för oss!
 
Jag har alltid älskat berättelsen om Josef, som blir såld av sina avundsjuka bröder till slaveri i Egypten. Framtiden ser inte särskilt ljus för honom, men Gud använder en dålig situation och vänder den till något väldigt bra! Josef blir utsedd av Farao att vara den näst mäktigaste mannen i Egypten och tack vare honom (Gud genom honom) så räddades många liv under en 7 år lång hungersnöd. Inklusive hans familj som till slut kommer till Egypten för att bo med honom!

  • 1 Mosebok 50:20 "Det som var menat ont, förvandlade Gud till gott. Han har gett mig denna höga ställning som jag har i dag, för att många människors liv skulle kunna räddas."

Jag är riktigt förväntansfull inför resten av det Gamla Testamentet!


Veckans utmaning

  • Skriv ner 10 punkter om vem Gud är för dig!
  • Kolla in LEGO-Bibeln! Jag älskar den och den är faktiskt väldigt sanningsenlig!

 

 
Last week, we finished the New Testament and now it is time for the Old Testament! I have tried to read it before, but I haven't really gotten anything out of it becuase it is so different from the NT and I don't know anything about Jewish culture. But that is about to change!
 
I just finished Genesis and everything has changed! The whole book constantly points to God's faithfulness and love for his people! Because they fail all the time, but God never breaks his promises! And Genisis showed me so much about God's heart for his people and that his wish for them is that they would obey him, because he knows what's best for us!
 
I have always loved the story about Joseph, who gets sold by his jealous brothers into slavery in Egypt. The future doesn't look very bright for him, but God uses something that is bad and turns it into something great! Joseph gets appointed by Pharaoh to be the second most powerful man in Egypt and thanks to him (God through him) many lives are saved during a 7 year famine. Including his family who ends up coming to Egypt to live with him!
  • Genesis 50:20 "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today."
I am so excited for the rest of the OT!
 
Challenge of the week!
  • Write down 10 things about who God is for you!
  • Check out the Brick Testament (the Bible in LEGO-form)! I love it and it is actually very accurate!