When you have no words of your own

Matteusevangeliet 6:9-13 "Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd.. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter demsom står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan ...
Visa fler inlägg