Love that lasts

Markus 10:6-9 "Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött.Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt." De som känner mig ...
Visa fler inlägg