Addicted

För ett par dagar sedan glömde jag min mobil hos mina föräldrar när jag åkte från dem på kvällen. Först tänkte jag att det inte var någon fara, jag skulle klara mig fint utan mobilen tills nästa morgon. Men när jag klev in i min lägenhet så började känslan av ensamhet och panik komma krypandes... Jag insåg att jag inte hade möjlighet att kontakta någon, jag kände mig helt avskuren från världen. Och det fanns inget jag kunde göra åt det.
 
Jag tyckte ärligt talat att det var hemskt jobbigt, men så insåg jag att det fanns en enda person jag fortfarande kunde ha kontakt med. Så jag sa rakt ut: "Jaha, då var det bara du och jag Gud." Jag pratade med Gud den kvällen.
 
Detta har fått mig att inse hur sjukt beroende jag är av mobilen. Det är en så brilliant uppfinning, men kan samtidigt bli något dåligt. Så nu har åtgärder vidtagits! I form av en app som heter "Break Free". Den håller koll på hur mycket jag håller på med mobilen och säger ifrån med jämna mellanrum. Funkar faktiskt över förväntan!
  • Psaltaren 46:11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken,upphöjd på jorden."
Jag tror att det är väldigt viktigt att vi varvar ner emellanåt och kopplar loss oss från detta ständiga informationsflöde. Sätta på flightmode i 30 min eller vad som helst för att kunna koncentrera sig på Gud eller sin partner eller något annat viktigt. Något vi alla vet men ändå inte gör så ofta.
 

Veckans utmaning:
  • Stäng av mobilen ibland och njut av att vara okontaktbar en stund! Fokusera med odelad uppmärksamhet på något som är viktigt!

Some pictures from Gustav & Maria's wedding!

A few days ago I forgot my cellphone at my parents' house when I left them in the evening. At first I thought that it wouldn't be a problem, I would do just fine without my phone until the next morning. But when I stepped into my apartment I started feeling lonley and panic was on the way... I realized that I wasn't able to contact anyone, I felt completely cut off from the world. And there was nothing I could do about it.
 
I honestly thought it was really hard and I realized that there was only one person I could still have contact with. So I said straight out: "Well, then it's just you and me God." So I talked to God that night.
 
This made me realize how crazy dependant I am of my cell phone. It's such a brilliant invention, but can also be a bad thing. So now, measures have been taken! In the form of an app called "Break Free". It keeps track of how much I use the phone and let's me know when I've been using it for too long. It actually works better than expected!
  • Psalm 46:10Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations,I will be exalted in the earth!
I think it's very important that we wind down occasionally and disconnect us from this constant flow of information. Turning on flight mode for 30 minutes or whatever to be able to concentrate on God or your partner or something else that's important. Something we all know but do not do so often.n't practice often enough.
 

Challenge of the week:
  • Turn of your phone sometimes and enjoy being out of touch for a while. Focus on something important with undivided attention!