Australia!

Galaterbrevet 5:13-14 "Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv." Galaterbrevet 5:22-23 "Andens frukt däremot är ...
Visa fler inlägg