Stop caring about that stuff!

Matteus 13:3-8 Och han (Jesus) talade till dem i många liknelser. Han sade:"En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup ...

What is a Christian?

Av någon anledning så blir de flesta jag träffar förvånade när jag säger att jag är kristen. I gymnasiet fick jag flera gånger höra: "Men du ser ju inte så kristen ut?". Okej, hur ser en kristen ut då? Sverige är ett kristet land på pappret, men inte i verkligheten. Bara mellan 5-10% av ...

The golden rule

Matteus 7:12 "Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna." /Jesus Versen ovan från Matteusevangeliet brukar kallas "den gyllene regeln". Skulle du vilja att någon stal filmer du hade skapat? Skulle du vilja att människor ...
Visa fler inlägg