Stop caring about that stuff!

Matteus 13:3-8 Och han (Jesus) talade till dem i många liknelser. Han sade:"En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. ...
Visa fler inlägg