To have it all but still cry

Som ni vet så är jag ju en ganska känslig person och livet går jämt upp och ner. Varför det? Jag har ju allt och dessutom Gud, jag borde väl inte kunna må dåligt? Jag har världens bästa familj, underbara vänner, pengar så att jag klarar mig och det blir över, ett fint hem, en snabb bil och framförallt världshistoriens bästa man! Jag tillhör också världens skapare och vet att Han ser efter mig. Så hur kan jag må så sjukt dåligt emellanåt? För tro mig, dåligt kan jag må.
  • Romarbrevet 8:28 "Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut." 
Som kristen är det lätt att tänka att vi inte borde må dåligt, för vi har ju Gud, eller hur? Det är ofta lättare att komma till kyrkan och visa upp en prydlig fasad än verkligheten, som kanske inte alls är lika prydlig. Men detta är så sjukt fel! För man kan visst vara kristen och ändå må jättedåligt! Vi måste lära oss att värna inte bara om varandras andlighet utan även varandras emotionella hälsa. Kyrkan ska ju vara vår familj så om det är någonstans man verkligen ska kunna vara som man är, utan fasad, så är det ju där!
  • Galaterbrevet 6:2 "Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag."
Ibland händer det att Gud "helar" folk som mår dåligt, men ofta är det en process att ta sig igenom. Och vad behöver man då? Jo människor omkring sig som bryr sig och kan stötta samt be med/för en. Vi måste bli bättre på detta i kyrkan, att se och fråga varandra hur vi verkligen mår!
 

Veckans utmaning
  • Se personerna i din församling och lägg märke till dem, fråga folk hur de mår och var intresserad av svaret!

-Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

You probably know by now that I'm a pretty sensitive person, and life constantly just goes up and down. Why? I have everything and moreover God, I shouldn't to feel bad? I have the best family, wonderful friends, the money I need and more, a nice home, a fast car and above all, the best man on the earth! I also belong to the creator of the world and know that He looks after me. So how can I feel so low sometimes?
  • Romans 8:28 "And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose."
As a Christian, it is easy to think that we shouldn't feel bad, because we have God, right? It's often easier to come to church and show off a fancy facade than the reality, which might not be as nice. But this is soo wrong! For it's okay to be a Christian and stillnot feel well on the inside! We must learn to care for not only each other's spirituality, but also each other's emotional health. The church is supposed to be our family so that is truly somewhere you really should be able to show who you really are, without a facade!
  • Galatians 6:2 "Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ."
Sometimes it happens that God "heals" people who are not feeling well, emotionally, but it's often a process to get through. And what do you need then? Well people around you who care and can support and pray with/for you. We need to get better at this in the church, to see and ask each other how we really feel!


Challenge of the week
  • See the people in your congregation and notice them, ask them how they feel and be interested in their answer!

-If You have any questions or if you want me to pray for anything, just write in the comments section or email me! ❤