1st year of marriage + School of Biblical Studies = ...?

  • Ordspråksboken 18:22 "Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd ifrån Herren."
Helt ärligt så var jag ganska nervös inför dessa 9 månader. Jag hade hört från många håll att det första året som gift kan vara tufft, eftersom man helt plötsligt har en till person som man måste ta hänsyn till och anpassa sig efter. Det, plus att vi dessutom skulle dela lägenhet med ett annat ungt nygift par som vi aldrig hade träffat förut... Plus att vi inte bara skulle gå en bibelskola, utan världens tuffaste (mest intensiva) bibelskola... Daniel var som vanligt inte ett dugg orolig och trodde att det skulle bli lätt som en plätt.
 
Tja, vi båda hade fel.
 
Daniel fick en smärre chock över intensiteten i skolan och fick till och med symptom på utbrändhet efter några månader. Men efter vårat stora prov på Nya Testamentet efter jul så återhämtade han sig, som tur var. Jag var mer förberedd på hur tuff skolan skulle vara och klarade stressen aningen bättre.
Att dela lägenhet med Linnea och Filip gick hur bra som helst (vi hade inte bara varsitt sovrum utan också varsitt badrum, vilket underlättade mycket). Relationsmässigt så var det här året som en dans på rosor och högt över förväntan!
 
Studierna har varit extremt intensiva men otroligt lärorika! Det har varit ett helt fantastiskt första år som gifta och jag är så otroligt glad att vi gjorde detta! Jag känner verkligen att vi lagt en grym grund för ett lyckat äktenskap! Jag och Daniel har helt seriöst spenderat varenda minut tillsammans i 9 månader och vi har verkligen vuxit tillsammans, både i kunskap och i tro. Vi har kunnat bära varandra när det varit tufft och skrattat med varandra åt nördiga Bibelskämt.
 
Slutsats: Bästa möjliga första år som gifta!
 
Daniel, me, Linnea and Filip
  • Proverbs 18:22 "He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord."
Honestly, I was quite nervous about these 9 months. I had heard from many sources that the first year of marriage can be tough, because you suddenly have another person to take into account and adjust for. That, plus that we would also share the apartment with another young newlywed couple who we had never met before... Plus we would not only do a Bible school, but the toughest (most intense) Bible school... Daniel was not a bit worried as usual and thought it would be a piece of a cake.
 
Well, we were both wrong.
 
Daniel was quite shocked by the intensity of the school and even got symptoms of burnout after a few months. But after our final exam of the New Testament after Christmas he recovered, luckily. I was more prepared for how tough the school would be and handeled the stress slightly better.
To share an apartment with Linnea and Philip went just fine (we had not only our own bedrooms but also own bathrooms, which helped a lot). Relationship-wise, this year truly was a piece of a cake, and way above expectations!
 
The studies have been extremely intense but we have learned so much! It has been an amazing first year as married and I am so incredibly glad we did this! I really feel that we have built a great foundation to our marriage! Daniel and I have seriously spent every single minute with each other for 9 months and we have really grown together, both in knowledge and in our faith. We have been able to bear each other when it has been tough and laughed with each other at geeky Bible jokes.

Conclusion: The best possible first year of marriage!