What's more important

Tyvärr så är det av någon anledning väldigt svårt att ta sig tid att be (generellt sätt). Det är så lätt att känna att det är så mycket som ska göras jämt så man inte "hinner" be, jag känner ofta pressen (från mig själv?) att jämt vara effektiv. Jag får lätt dåligt samvete om jag bara tar det lugnt och inte gör någonting "vettigt". Det känns som att jag slösar tid. Men när jag väl ska ta det lugnt en stund så är det ju mycket lättare att sätta sig framför en film än att be.
 
Det behöver inte ens handla om att man inte tycker om att be, du kanske älskar att be när du väl gör det, men tycker att det är svårt att ta dig tiden.
  • Markusevangeliet 11:24 "Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert."
  • Johannesevangeliet 15:7 "Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. "
Det är väldigt lätt att glömma vad bön egentligen är. Att det faktiskt är det mest effektiva och kraftfulla vi kan göra. När vi vänder oss till en allsmäktig och kärleksfull Gud som lyssnar och handlar när vi ber honom om det. Hur sjukt är det att det kan känns som att man slösar tid när man ber när man egentligen gör det absolut mest effektiva man kan göra med sin tid!
 
Det är nog just därför det krävs så mycket självdisciplin när vi ber, för att vi har en fiende som fruktar bön och gör allt i sin makt för att vi inte ska be.
 

Veckans utmaning:
  • Be såklart! Prioritera tid med Gud! Hitta ett sätt som passar dig, om det är i soffan på morgonen med en kaffekopp, eller på promenad i naturen, eller innan du somnar, bara du tar dig tiden att be! Inga undanflykter, bara gör det!

 

Unfortunately, for some reason it is often very difficult to take the time to pray (generally). It's so easy to feel that there is always so much to do so you don't "have time" to pray, I often feel pressure (from myself?) to always be effective. I can easily feel guilty if I relax and do nothing for a bit. It feels like I'm wasting time. But when I take the time to actually just relax it is so much easier to sit down in front of a movie than to pray.
 
It doesn't have to mean that you don't like to pray, you might love to pray when you do it, but find it difficult to take the time.
  • Mark 11:24 "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours."
  • John 15:7 "If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you."
It's very easy to forget what prayer really is. That it's the most effective and powerful thing we can do. When we turn to an omnipotent and loving God who listen and act when we ask him. How crazy is that it can feel like we're wasting time when we pray when we actually do the most effective thing we can with our time!
 
That's probably why so much self-discipline is required to pray, because we have an enemy who fear prayer and does everything in his power to stop us from praying.
 

Challenge of the week:
  • Pray of course! Prioritizing time with God! Find a way that suits you, whether it is on the couch in the morning with a cup of coffee, or a walk in nature, or before going to sleep, as long as you take the time to pray! No excuses, just do it!