Stop caring about that stuff!

  • Matteus 13:3-8 Och han (Jesus) talade till dem i många liknelser. Han sade:"En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
  • Matteus 13:22 "Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt."
Alltså hur lätt är det inte att låta sig kvävas av de där himla tistlarna egentligen?
 
Jag och Daniel har köpt vår första lägenhet tillsammans och håller nu på att renovera den. Daniel jobbar i Norge varannan vecka så han är bara hemma 6 dagar innan han åker igen vilket har lett till att han ofta har känt sig stressad över allt som "måste" göras i lägenheten. Och när Daniel blir stressad på det här sättet så blir han deppig och arg, vilket inte alls är särskilt kul när vi bara har några dagar tillsammans innan han åker igen.
 
Men nu har vi äntligen kommit på lösningen: att inte bry sig! Hur mycket gör det egentligen att det är lite kaos här och var och att renoveringen tar längre tid? Är det verkligen viktigare än vår relation till varandra och Gud? Det är så himla värt att ta de där extra timmarna på morgonen för en trevlig frukost på balkongen och en andakt i soffan i lugn och ro. Så. Himla. Värt.
 
Man måste inte vara supereffektiv jämt, det är ändå bara värdsliga saker och det är inte värt att stressa upp sig över dem, för det är inget som följer med in i evigheten.
 

Veckans utmaning
  1. Fundera över vad du lägger din tid på och om du kanske behöver prioritera om något. Finns det något som stressar dig som kanske inte är så viktigt trots allt?
  2. Evighetsperspektiv: att fokusera på det som spelar roll i det långa loppet!

  -Om du har några frågor till mig eller om du vill att jag ska be för något så är det bara att skriva i kommentarsfältet eller maila mig privat! ❤

 
 

  • Matthew 13:3-8 "Then he told them many things in parables, saying: “A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root.Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty times what was sown.
  • Matthew 13:22 "The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful."
How easy isn't it to allow ourselves to be choked by those freaking thorns?
 
Daniel and I just bought our first apartment together and we're now renovating it. Daniel works in Norway every second week so he is only at home for six-seven days before he heads back, which have led to him feeling stressed about all that "has to be done" in the apartment. And when Daniel gets stressed in this way he becomes low and angry, which is not all that fun when we only have a few days together before he goes back.
 
But now we have finally found the solution: to not bother! How bad is it really if it's a bit of chaos here and there and that the renovation will take longer? Is it really more important than our relationship with each other and God? It's so much more worth taking those extra hours in the morning for a nice breakfast on the balcony and some time with God on the couch. So. Freaking. Worth. It.
 
You don't have to be super efficient all the time, those things are just worldly matters and it's not worth it to stress about it, because you can't bring those kind of things with you into eternity.
 

Weekly challenge
  1. Think about what you put your time and you may need to prioritize if any. Is there anything that stresses you who may not be so important after all?
  2. Eternal perspective: focus on what matters in the long run!

#1 - - Anonym:

Jättefint att se någon som delar min tro på Jeshua.
Har inte delat min tro ännu på min blogg:
bengt.webblogg.se, men det kommer.

P.S Ett tips: kolla 'klarsyn - Bibelguiden' med prästen, teologen Anders Sjöberg.
Han berättar om vad namnet Nahum betyder (finns i ortnamnet Kafer-nahum: bet. ung. från ånger till tröst,
Varning: enkel men samtidigt djup undervisning.

Hoppas du vill ta en titt på min enkla blogg.
Bengt!

Svar: Härligt Bengt, och kul att du hittat till min blogg! Hoppas du känner dig uppmuntrad och utmanad i din tro!Har kikat på din blogg också! :)
/Julia
Julia Linnea