Under control

Livet går upp och ner, precis som en berg-och dalbana. Vissa saker kan vi påverka och andra inte. Och ingenting är någonsin säkert förutom att vi en dag kommer få lämna den här världen. Vi kan inte leva som att varje dag är den sista, det går helt enkelt inte, men vi kan alltid vara tacksamma för det vi har och det goda vi fått uppleva i livet.
 
Ibland kan vi få en känsla av maklöshet och uppgivenhet, just för att det är så mycket i livet vi inte kan påverka. Men är det något jag kommit på så är det faktiskt att jag är glad att jag inte kan göra mer än jag kan, och att jag inte har makt och ansvar över människors liv. Det finns bara en som har all makt. Och det bästa är att Han inte bara har all makt, utan att Han är fullständigt god!
 
Jag är så oerhört tacksam att Gud har koll på läget - så jag inte behöver det! Jag ansvarar för många saker, men världen är inte en av dem. Jag kan leva i visshet om att Han, som inte har några som helst begränsningar, ser efter mig och ser den större bilden. Det är så fruktansvärst skönt att det är så! Jag kan bara blunda och veta att Han alltid har koll på läget och att Han alltid kan låta något gott komma ut av onda händelser.
  • Psalm 46:11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden."
Vi kan tänka att vi vet bäst, och någon gång ibland kanske vi gör det. Men det finns bara en som alltid vet bäst och det måste vi våga lita på.
 
 Han är Gud.
 

 
 


Life goes up and down, just like a rollercoaster. Some things we can affect and others not. And nothing is ever safe except that one day we will leave this world. We cannot live like every day is the last one, it doesn't work, but we can always be grateful for what we have and the good things we have experienced in life.
 
Sometimes we can get a sense of impotence and dejection, just because there is so much in life we ​​can't do anything about. But if there is something I've realized, it is that I'm actually glad that I can't do more than I can, and that I don't have power and responsibility over people's lives. There is only one who has all the power. And the best thing is that He not only has all power, but He is completely good!
 
I'm so grateful that God has everything under control - so that I don't have to! I have many responsibilities, but the world isn't one of them. I can live in the knowledge that He, who has no limitations, looks after me and always sees the bigger picture. It's so incredibly nice to know! I can just close my eyes and know that He always has the situation under control and that He can always let something good come out of negative events.
  • Psalm 46:10 "He says, “Be still, and know that I am God;I will be exalted among the nations,I will be exalted in the earth.
We can thinkthat we know best, and sometimes we may. But there is only one who always know best and we need to trust that.
 
He is God.