The 25 Biggest Regrets In Life. What Are Yours?

Om det är en tanke som följt mig de senaste åren så är det att jag inte vill ligga på min dödsbädd och ångra saker. Jag vill inte leva på ett sätt som förväntas av vänner, familj eller samhället för att sedan ångra det när jag blir äldre.
 • "Någonstans i bakhuvudet vet vi att vi försummar saker vi borde göra, men vi kommer aldrig till skott. Då händer något. En bra vän eller närstående - kanske nära oss i åldern - faller oväntat ner död. Vi börjar tänka på vad vi skulle ångra mest om vi plötsligt låg på vår dödsbädd. Här är en lista över de 25 vanligaste sakerna vi troligtvis kommer att ångra. Frågan är om du kommer ändra något i eftermiddag eller imorgon i ljuset av denna lista? Eller kommer du gå tillbaka till ditt liv?" (- min översättning) Eric Jackson, bidragsgivare på Forbes.
Jag ångrar att jag:
 1. Arbetade så mycket att det blev på bekostnad av familj och vänner.
 2. Inte stod upp mot mobbare i skolan och i livet.
 3. Inte höll kontakt med goda vänner från barndom och ungdom.
 4. Inte stängde av min telefon mer/lämna min telefon hemma.
 5. Bröt upp med min sanna kärlek/blev dumpad av dem.
 6. Brydde mig för mycket om vad andra tyckte om mig.
 7. Inte hade tillräckligt med självförtroende.
 8. Levde det liv som mina föräldrar ville att jag skulle leva i stället för det jag ville.
 9. Aldrig ansökte till mitt drömjobb.
 10. Tog livet så allvarligt.
 11. Inte åkte på fler resor med familjen/vännerna.
 12. Lät mitt äktenskap falla i bitar.
 13. Inte lärde mina barn att göra saker mer.
 14. Inte begravde stridsyxan med en familjemedlem eller en gammal vän.
 15. Inte vågade lita på rösten i baksidan av mitt huvud mer.
 16. Inte vågade fråga den där tjejen/killen på dejt.
 17. Blev involverad i fel grupp av vänner när jag var yngre.
 18. Inte gick ut skolan.
 19. Valde det praktiska jobbet över det jag verkligen ville ha.
 20. Inte spenderade mer tid med barnen.
 21. Inte tog hand om min hälsa när jag hade chansen.
 22. Inte hade modet att gå upp och prata vid en begravning eller en viktig händelse.
 23. Inte besökte en döende vän innan han dog.
 24. Inte lärde mig inte ett annat språk
 25. Inte var en bättre far eller mor.
Om du känner för att läsa lite mer så är här en länk till sidan!
 

 
Diving the reef!
 
Two of my best friends with their daugther/sister-daughter
 
Travelling!
 

 
If it's one thought that has been following me in recent years, it's that I don't want to lie on my death bed and regret things. I do not want to live in a way that is expected from friends, family or societyonly to regret it when I grow older.
 • "In the backs of our minds, we know we're neglecting some stuff we should do. But we never get around to it. Then, something happens. A good friend or loved one - maybe close to us in age - drops dead unexpectedly. We begin to think about what our biggest regrets would be if we were suddenly sitting on our death bed. Here is a list of the 25 biggest ones we'll probably have. The question is, are you going to change anything this afternoon or tomorrow in light of this list?  Or are you going to go back to your busy life?" Eric Jackson, contributor at Forbes.

 1. Working so much at the expense of family and friendships.
 2. Standing up to bullies in school and in life.
 3. Stayed in touch with some good friends from my childhood and youth.
 4. Turned off my phone more/Left my phone at home.
 5. Breaking up with my true love/Getting dumped by them.
 6. Worrying about what others thought about me so much.
 7. Not having enough confidence in myself.
 8. Living the life that my parents wanted me to live instead of the one I wanted to.
 9. Applying for that "dream job" I always wanted.
 10. Been happier more. Not taken life so seriously.
 11. Gone on more trips with the family/friends.
 12. Letting my marriage break down.
 13. Taught my kids to do stuff more.
 14. Burying the hatchet with a family member or old friend.
 15. Trusting that voice in the back of my head more.
 16. Not asking that girl/boy out.
 17. Getting involved with the wrong group of friends when I was younger.
 18. Not getting that degree (high school or college).
 19. Choosing the practical job over the one I really wanted.
 20. Spending more time with the kids.
 21. Not taking care of my health when I had the chance.
 22. Not having the courage to get up and talk at a funeral or important event.
 23. Not visiting a dying friend before he died.
 24. Learning another language.
 25. Being a better father or mother.
If you feel like doing a bit more reading I have the link to the webpage here.