Who are you?

Vet du verkligen vem du är?
Vad har du din identitet i? Din nationalitet? Ditt jobb? Dina vänner eller familj? Dina hobbys?

 • Jag är från Sverige
 • Jag är en skidåkare.
 • Jag är en fru.
 • Jag älskar att köra snabba bilar.
 • Jag ser bra ut.

Jag skulle kunna förlora alla dessa saker. Vad skulle finnas vara kvar då? Det finns bara en sak jag kan lägga min identitet i som aldrig kan tas bort:

 • Jag är dotter till Gud .

Oavsett vad som händer i mitt liv, så kommer jag tillhöra honom och han har lovat att han kommer att ta hand om mig. Och när detta liv är över - så kommer jag att ha evigt liv tillsammans med honom. Hur häftigt låter inte det?
Gud lovade aldrig att livet skulle vara lätt, bara för att jag är kristen så garanterar inte det att jag inte kommer att förlora någon av sakerna ovan, MEN Gud har lovat att han kommer att vara med mig genom svårigheterna i mitt liv. Det är ett löfte att hålla fast vid.


Veckans utmaning

 • Fråga dig själv vad du lägger din identitet i och vad som skulle hända om du förlorade det. Lägger du tillräckligt av din identitet i Jesus så att du skulle kunna hantera förlusten?

 

 
 
Do you really know who you are?
What do you put your identity in? Your nationality? Your job? Your friends or family? Your hobbies?
 • I'm from Sweden
 • I'm a skier.
 • I'm a wife.
 • I love driving fast cars.
 • I'm good looking.
Well, all those things could be stripped away from me, I could lose it all. What would be left then? There is only one thing I can put my identity that can never be taken away:
 • I am a daughter of God.
No matter what happens in my life, I will belong to him and he has promised that he will take care of me. And when this life is over - I will have eternal life together with him. How awesome doesn't that sound?
God never promised that life would be easy, just because I'm Christian it doesn't guarantee that I won't lose any of those things above, BUT God promised that he will be with me through the hardships in my life. That is a promise to hold on to.
 

Challenge of the week
 • Ask yourself what you put your identity in and what would happen if you lost it. Do you put enough of your identity in Jesus that you would be able to handle loss?