Priorities

WOHOO! I'm back!! Bättre sent än aldrig!
 
Jag har inte bloggat nu på 4 månader och jag har gjort en hel del förändringar i mitt liv under tiden! Vi kan säga att jag har omprioriterat!
Det började med att Simon Sinek med sitt klipp "Milennials in the workplace" (SE DET - sjukt värt 15 min) fick mig att inse hur sjukt destruktivt det är att sitta med mobilen så mycket som jag gjort de senaste åren, så mitt nyårslöfte blev mindre mobiltid i form av en begränsning.
För en månad sedan läste jag en bok som heter "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra" av Nisse Simonsson (LÄS DEN) och den har påverkat min livsstil väldigt mycket.
 
Så nuförtiden ser mina prioriteringar ut så här:
 • Ta tid med Gud varje dag, bättre med 5 minuter än ingenting!
 • Fysisk aktivitet minst 30 min per dag - också varje dag.
 • Jag får bara kolla sociala medier 1 gång per dag - så länge jag vill men bara 1 gång!
 • Minst 8 timmar sömn!
 • Den största delen av min kost består numera av grönsaker, frukter, bär, nötter, baljväxter mm. Kött, mejeriprodukter och spannmål blir mer och mer tillbehör.
 • Ha kul, njut av livet utan dåligt samvete över att inte prestera hela tiden!
Se klippet, läs boken och sätt dig ner och fundera över dina prioriteringar! Vad tycker du är det viktigaste i livet? Vad drömmer du om? Vad vill du åstadkomma? Vill du ha en närmare relation med Gud? - Ta tid med Honom och läs Bibeln! Vill du komma igång med träning eller hälsosam mat? - Ta tag i det! Det är upp till dig! Sitter du alldeles för mycket med mobilen? - Sätt upp begränsningar för dig själv! Det är DU som är boss över DITT liv!
 
Jag  vill:
 • Lära mig saker, filosofera, umgås med människor och Gud istället för att sitta med mobilen.
 • Vara frisk och stark.
 • Må bra!
 • Se tillbaka på mitt liv och känna att jag prioriterade rätt!
Vad vill du?
 

 
Some pictures from my visit in Göteborg and our trip to Gran Canaria!
 
 

 
WOHOO! I'm back!! Better late than never!

I haven't posted anything on the blog in the past 4 months now and I've done a lot of changes in my life in the meantime! We can say that I have re-prioritized!
It started when Simon Sinek with his video "Milennials in the workplace" (WATCH IT - absolutely worth 15 min) made me realize how bad it is to sit with the phone as much as I have done in recent years, so my new year's promise was reduced mobile time in form a limitation.
One month ago I read a book called "Why are we so unwell when our life is so good" by Nisse Simonsson (Sorry, it's only in Swedish..) and it has affected my lifestyle very much.

So nowadays, my priorities look like this:
 • Take time with God every day, it's better with 5 minutes than nothing!
 • Physical activity for at least 30 minutes a day - also every day.
 • I only check social media once a day - as long as I want, but just once!
 • At least 8 hours of sleep!
 • Most of my diet now consists of vegetables, fruits, berries, nuts, legumes, etc. Meat, dairy and grains are becoming less and less important.
 • Have fun, enjoy life without feeling bad for not performing all the time!

Watch the video and sit down and think about your priorities! What do you think is the most important thing in life? What do you dream about? What do you want to accomplish? Want a closer relationship with God? - Take time with Him and read the Bible! Do you want to get started with exercise or healthy food? - Do it! It is up to you! Do you spend too much time on the phone? - Limit yourself! YOU are the boss of YOUR life!

I want to:
 • Learn things, philosophize, spend time with people and God instead of sitting with my phone.
 • Be healthy and strong.
 • Feel good!
 • Look back on my life and feel that I prioritized right!

What do you want?
#1 - - Linnea Boström :

Tack för att du delade med dig! Viktiga grejer :)

Svar: Tack för att du läste! Saknar och tänker mycket på er! <3
Julia Linnea

#2 - - Erica:

Intressant och trevlig blogg du har! Insiktsfull. Tycker särskilt om det här inlägget, kanske främst för att jag just nu är inne på samma spår med att begränsa min tid på sociala medier för att istället få tid till att meditera och vara utomhus. Tack för inlägget, ska titta på klippet och boken. <3